terça-feira, 8 de maio de 2018

Presentación Vía Galega en Vigo

Galiza vive unha situación de emerxencia nacional. Nas últimas décadas asistimos á crise de
sectores económicos estratéxicos até o punto de corrermos o risco de ficar sen base económica
propia. Acentuouse a deterioración da nosa lingua, da nosa cultura, do noso territorio; unha boa
parte da nosa mocidade viuse obrigada a emigrar, máis unha vez como nas peores etapas da nosa
historia, agravando o noso devalo demográfico e o avellentamento da poboación…, coas graves
implicacións económicas e sociais que isto ten. A propia supervivencia de Galiza como país está
ameazada.(...)
http://viagalega.gal/

Sem comentários:

Enviar um comentário